REKLAMA MLEKA MODYFIKOWANEGO I INNYCH PRODUKTÓW RELEWANTNYCH
DLA OCHRONY KARMIENIA PIERSIĄ W PRAWIE POLSKIM

Niniejsze opracowanie dotyczy obowiązujących w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych odnoszących się do mleka modyfikowanego i pozostałych produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią.
Dowiesz się z niego, co jest dozwolone, a co zakazane w omawianej kwestii oraz co możesz zrobić, jeżeli stwierdzisz określone naruszenie.

Ponadto najważniejsze informacje przedstawione zostały w formie INFOGRAFIK dostępnych tutaj.

Uwaga! Opracowanie to nie stanowi i nie zastąpi porady prawnej.

SPIS TREŚCI

PRZEGLĄD OMAWIANEJ PROBLEMATYKI

Informacja o autorze

Anna Koronkiewicz-Wiórek

doktor nauk prawnych (specjalność prawo cywilne), adwokat po sądowej aplikacji etatowej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, turystycznego oraz prawa spółek. Członkini IFTTA (The International Forum of Travel and Tourism Advocates). Wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Piersią, członkini wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna”, mama karmiąca, fanka Rodzicielstwa Bliskości, w tym karmienia piersią. Osobiste doświadczenia związane z porodem i karmieniem piersią skłoniły ją do zainteresowania się prawem medycznym w zakresie praw kobiet w ciąży i matek karmiących oraz prawem żywnościowym w zakresie reklamy mleka modyfikowanego.

 

prawo@fpkp.pl