Anna Koronkiewicz-Wiórek

doktor nauk prawnych (specjalność prawo cywilne), adwokat po sądowej aplikacji etatowej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, turystycznego oraz prawa spółek. Członkini IFTTA (The International Forum of Travel and Tourism Advocates). Wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Piersią, członkini wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna”, mama karmiąca, fanka Rodzicielstwa Bliskości, w tym karmienia piersią. Osobiste doświadczenia związane z porodem i karmieniem piersią skłoniły ją do zainteresowania się prawem medycznym w zakresie praw kobiet w ciąży i matek karmiących oraz prawem żywnościowym w zakresie reklamy mleka modyfikowanego.