Uprzejmie prosimy o zawiadamianie Fundacji Promocji Karmienia Piersią o stanowisku zajętym przez organy, do których zgłoszono naruszenie prawa w zakresie omawianym w opracowaniu (przesłanie na adres mailowy Fundacji  prawo@fpkp.pl treści zawiadomienia/skargi/zgłoszenia i stanowiska organu).

Pozwoli to na stałe ulepszanie opracowania poprzez uwzględnianie praktyki stosowania prawa przez organy (dzięki temu będzie można zweryfikować podane w opracowaniu przykłady naruszeń i dodać nowe).

 

Ewentualne uwagi co do opracowania proszę zgłaszać na adres: prawo@fpkp.pl.


Informacja o autorze

Anna Koronkiewicz-Wiórek – doktor nauk prawnych (specjalność prawo cywilne), adwokat po sądowej aplikacji etatowej. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, turystycznego oraz prawa spółek. Członkini IFTTA (The International Forum of Travel and Tourism Advocates). Wolontariuszka Fundacji Promocji Karmienia Piersią, członkini wrocławskiej grupy wsparcia laktacyjnego „Droga Mleczna”, mama karmiąca, fanka Rodzicielstwa Bliskości, w tym karmienia piersią. Osobiste doświadczenia związane z porodem i karmieniem piersią skłoniły ją do zainteresowania się prawem medycznym w zakresie praw kobiet w ciąży i matek karmiących oraz prawem żywnościowym w zakresie reklamy mleka modyfikowanego.