Opracowanie nie stanowi i nie zastąpi porady prawnej*.

Podane w opracowaniu i infografikach przykłady naruszeń prawa są wyrazem przekonania autora na podstawie analizy relewantnych aktów prawnych i literatury przedmiotu i niekoniecznie muszą znaleźć w konkretnym przypadku (w okolicznościach danej sprawy) akceptację właściwych organów.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie prawa autorskiego. Copyright by Anna Koronkiewicz-Wiórek.

Opracowała dr Anna Koronkiewicz-Wiórek; konsultacja merytoryczna: adw. dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M.

Stan prawny: październik 2017 r.

 

*Podmioty świadczące pomoc prawną:

– adwokaci i radcowie prawni (porady i opinie prawne, prowadzenie spraw);
– punkty nieodpłatnych porad prawnych 1;
– inne podmioty udzielające nieodpłatnych porad prawnych w obszarze ich działalności, np. Rzecznik Praw Pacjenta (infolinia)2, Federacja Konsumentów3, Infolinia Konsumencka prowadzona przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów4.

przypisy

  1. https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/
  2. http://www.bpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/
  3. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html
  4. https://uokik.gov.pl/kontakt.php